KVKK AYDINLATMA METNİ & GİZLİLİK POLİTİKASI

Değerli müşterimiz,

Kişisel verilerinizin gizliliğine büyük önem veriyor ve saygı duyuyoruz. Temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Genel Kanun Kapsamı 

Kanun gereği, The Monarch Shield olarak "Veri Sorumlusu" konumundayız. Kanun'a göre, "Veri İşleme" kişisel verilerin otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması, mevzuat gereği üçüncü taraflarla paylaşılması veya devredilmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Hukuki Sebepler 

Firmamız, size sunacağımız ürün ve hizmetler çerçevesinde, kişisel verilerinizi KVKK'nin 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir. Bu sebepler şunlardır:

5/2 (a) madde: Kanunlar tarafından açıkça öngörülmesi,

5/2 (c) madde: Sözleşme veya bu sözleşmenin yerine getirilmesi ile doğrudan ilişkili olması durumunda sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

5/2 (ç) madde: Hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,

5/2 (e) madde: Bir hakkın oluşması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

5/2 (f) madde: Meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması (sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla),

Özel nitelikli kişisel verileriniz için ise, KVKK'nin 6/2 maddesi gereği açık rızanızın olması.

Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları 

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanıyoruz:

Mesafeli satış sözleşmesinin gerekliliklerini yerine getirmek, fatura kesmek ve size daha iyi hizmet sunmak amacıyla TC kimlik numarası, isim soyisim ve iletişim bilgilerinizi;

Yaptığınız işlemleri belirlemek ve kaydetmek için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerinizi;

Sizinle paylaşılması gereken önemli bilgileri iletmek amacıyla iletişim bilgilerinizi;

Aldığınız ürün karşılığında tarafımıza karşı borç altına girdiğiniz miktarı çekebilmek için kredi kartı bilgilerinizi;

İzniniz varsa, size özel ürün, hizmet, teklifler sunmak, ürün ve hizmet sağlamak, fırsatlar ve kampanyalardan haberdar etmek için iletişim bilgilerinizi;

Mal/hizmet satış süreçlerini ve sözleşme süreçlerini yürütmek için, sipariş kayıtlarınızı, alışveriş geçmişinizi ve bize ilettiğiniz diğer verileri;

İdari ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, kişisel bilgilerinizi;

Sahtecilikle mücadele etmek ve sahtecilikten korunmak amacıyla, IP adresinizi kaydediyor ve işliyoruz. 

Kişisel Verilerin Paylaşımı 

Kişisel verilerinizi yalnızca kanunda izin verilen kişi ve kuruluşlarla gerekli olması durumunda paylaşıyoruz. Bunun yanında bazı kişisel verilerinizi iş ortaklarımız olan İyzico (ödeme altyapısı) ve Ticimax (servis sağlayıcı) ile paylaşıyoruz. Bu verileri size daha kaliteli hizmet sunmak, daha güvenli bir alışveriş deneyimi sağlamak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek için iş ortaklarımız ile paylaşıyoruz. 

Kişisel Verilerinize Ulaşma Yolları 

Kişisel verileriniz çağrı merkezimiz, internet sitemiz ve çerezler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir? 

Şirketimize başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir ve işleniyorsa bu konuda bilgi isteyebilirsiniz. 

Kanuna uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme hakkına sahipsiniz. 

Bilgilerinizin eksik veya hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilirsiniz.

Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirsiniz. 

Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) maddelerinde belirtilen taleplerinizi bildirmelerini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme hakkınız bulunmaktadır. 

Bilgilerinizin otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkarsa itiraz edebilir veya kanuna aykırı kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu nedenle zarar gördüyseniz zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu haklardan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresi ile yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti ödemeniz gerekebilir. Başvurularınız talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Daha fazla bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

 

Mağazamızda verilen tüm servisler firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir. 

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 

Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. 

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 

Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da talep edilen bilgileri kendisi veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

 

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

 

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığına karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. 

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ 

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için email gönderebilirsiniz. Firmamız ’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

www.themonarchshield.com

[email protected]

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Çerez Politikası 'nı inceleyebilirsiniz.